Naši studenti učitelství informatiky pro 1. i 2. stupeň ZŠ se 15. 6. 2023 zúčastnili popularizační akce Dobrodružství s technikou na Výstavišti v Českých Budějovicích. Návštěvníci našich stanovišť si mohli hrát s roboty a plnit úkoly rozvíjející informatické myšlení. Například kreslili kódy pro Ozoboty, programovali robotické hračky Beebot nebo virtuálního robota Lightbot v tabletu, hráli deskovou hru Scottie Go s vytvářením programu, ovládali jezdícího robota Dash nebo řídili robotickou ruku ovládanou Micro:bitem. Pro ordiče byl připraven rodičovský koutek s řešením úloh ze soutěže Bobřík informatiky. U našich stánků bylo pořád plno.