Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Katedry

Katedra anglistiky

Katedra biologie

Katedra aplikované fyziky a techniky

Katedra geografie

Katedra germanistiky

Katedra hudební výchovy

Katedra informatiky

Katedra matematiky

Sekce pedagogických a psychologických programů

Katedra slovanských jazyků a literatur

Katedra společenských věd

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra výchovy ke zdraví

Katedra výtvarné výchovy

Ateliér arteterapie

Spolupracující katedry na JU

Katedra aplikované chemie FZT JU

Historický ústav FF JU

Katedra pedagogiky TF JU